Zomervogels Nielander/Rothammel

 

 

 

 

Frank speelt Jac.P.Thijsse”

 “Stel je voor, je zit, staat of ligt op een mooie dag ergens midden in de natuur of in een natuurtheater of mooie Hortus Botanicus. Je luistert naar een prachtig concert gegeven door twee saxofonisten die eigen, op vogelzang en poëzie geinspireerde composities spelen. Daarbij gebruik makend van moderne middelen die deze composities middels soundscapes ondersteunen. De composities worden omlijst door verhalen en gedichten uit begin 20ste eeuw, de tijd van Jac. P. Thijsse, de grondlegger van de natuurbescherming in Nederland, nog vóór ruilverkaveling en lang voor CO2- en stikstofcrisis. Je geniet en, om je heen kijkend, zie je dat onze natuur nog steeds mooi is. Het concert eindigt met een knipoog naar het nu.Op weg naar huis voel je je zich geinspireerd om de natuur in Nederland zo goed mogelijk te bewaren voor iedereen, nu en in de toekomst. Ons doel is dan bereikt.”

In 2020 was het 75 jaar geleden dat Jac.P. Thijsse overleed. geboren in Maastricht(1865), overleden in Bloemendaal(1945). Bij vele Nederlanders bekend van de verzamelalbums van koekfabrikant Verkade, die zeer bijzonder waren en een bijzondere kijk gaven op de natuur in Nederland. De onderwijzer/leraar/publicist Jacobus Pieter Thijsse (1865-1945) geldt als éen van de grote voortrekkers de geschiedenis van de natuurbescherming in Nederland. In de tijd verstreken na zijn overlijden is er veel gebeurd in landelijk Nederland. Aan de ene kant toenemende problemen de natuur te behouden voor ons nageslacht, denk aan de klimaatcrisis, de stikstofcrisis, ontbossing etc. Aan de andere kant wordt met man en macht gewerkt om onze planeet mooi en leefbaar te houden voor mens en dier.

Als saxofonist  en verteller breng ik samen met Inga Rothammel komend jaar een +/- 1 uur durend concert met als inspiratie  Jac.P. Thijsse” en tijdgenoten.

Uitgangspunt van de composities en improvisaties in dit theatrale concert zijn de vogelmelodieën zoals opgeschreven door Jac. P. Thijsse in zijn beroemde boek ”Het Vogeljaar” uit 1903. Met muzikale invloeden van Messiaen tot de blues, en afgewisseld met gedichten  uit het Nederlandse taalgebied naast teksten uit “Het Vogeljaar”. Dit alles in een theatrale setting, waarbij wordt teruggekeken naar “ vroeger toen alles anders was” en nu, wat de toekomst ons brengen zal. Muzikaal hoogstaand, literair verantwoord, waarbij humor niet wordt geschuwd. Daarnaast uitstapjes naar dichters waar Thijsse naar verwijst zoals Guido Gezelle met zijn “Hemellawerke”. Ook mijn eigen Nijmeegse roots komen aan bod bijvoorbeeld via het gedicht Zwaluwnesten van de Nijmeegse dichteres Augusta Peaux. Op Deze pagina vindt u wat ideetjes die ik afgelopen zomer ter voorbereiding opnam in en om Nijmegen. In de komende maanden zal ik worden bijgestaan door de talentvolle jonge saxofoniste Inga Rothammel.

De RABO bank Rijk van Nijmegen sponsort de voorbereidingen van deze voorstelling hetgeen het mogelijk maakt deze voor een relatief laag bedrag aan te bieden.

Waar? 

Het programma is bedoeld voor kleinschalige (natuur)theaters en kan zowel buiten als binnen plaats vinden.

In een klein decor geïnspireerd op de illustraties uit o.a. de bekende Verkade albums. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Het Rijk van Nijmegen is bij uitstek geschikt als prachtig natuurgebied waar deze voorstelling zeker tot zijn recht zal komen. Plekken zoals bijvoorbeeld de Hortus Nijmegen en, overigens vormgegeven naar de visie van Jac. P. Thijsse zelf, de weilanden in de Ooijpolder, het openluchttheater in de Goffert enzovoort

COVID: al naar gelang de mogelijkheden die het covidbeleid tegen die tijd biedt kan het optreden solo voor een klein publiek, over wat meer vormgegeven met decor en geluidstechniek voor een groter publiek plaats vinden. Buiten zowel als binnen.

Prijs in overleg

Vriendelijke groet, Frank Nielander

Geinteresseerd of behoefte aan meer info? Ik hoor graag van je.

zomervogels2021@gmail.com T: 06 37178340

http://www.heimansenthijssestichting.nl/natuurbeschermers/jac-p-thijsse/ 

ingarothammel